جغجغه دسته دار پولیشی برند فردیناند Ferdinand 13Nc1331

جغجغه دسته دار پولیشی برند فردیناند Ferdinand

راحت و مناسب برای در دست گرفتن کودک

با تکان دادن آن صدای جغجغه ای دلنشین  پخش می کند

با فشردن بدن عروسک صدای بوق می دهد

مناسب استفاده از بدو تولد

ساخته شده از پارچه پولیشی ضد حساسیت.

اسباب بازی مفید برای کودک که هماهنگی بین دست ها و چشم ها کودک را تقویت می کند

صدای این جغجغه توجه کودک را به سمت خود جلب می کند و این امر باعث افزایش قدرت شنیداری و هوشیاری کودک می شود