راکر مخمل طرح پاپی

۰ تومان

راکر کودک برای سرگرمی و بازی کودک و کمک به حرکت کودکان می باشد و ارتفاع حدود نیم متر دارد .

دارای ۴ چرخ است که تعادل راکر را حفظ کند و کودک به راحتی آن را حرکت بدهد.

در انبار موجود نمی باشد