روروک جیکل آرگو Jikel Argo

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

روروک و جامپر

دارای ترمز ایمنی

سینی بازی قابل جدا شدن

پشتی صندلی نرم و راحت

پاک کردن