روروک جیکل روور Jikel Rover

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سینی بازی قابل جدا شدن

قفل در ۳ ارتفاع مختلف

صندلی های اضافی کمربند

مناسب برای کودکان ۶ تا ۱۸ ماهه

پاک کردن