روغن ماساژ تسکین دهنده سبامد Seba med 13Nc1080

۰ تومان

ماساژ باعث آرامش کودک می شود و خواب اوآرامتر خواهد شد.

گردش خون و سیستم گوارش را تحریک کرده و به تشکیل سیستم عصبی کمک می کند.

به تسکین دردهای شکمی، دردهای ناشی از نفخ، درآوردن دندان و سایر بیماری ها کمک می کند.

پیوند عاطفی بین کودک و والدین را تقویت کرده و سلامت روانی کودک را تأمین می کند.

در انبار موجود نمی باشد