ست کالسکه و کریر ایون فلو Pivot

۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان

دارای کمربند ایمنی

سایبان بزرگ و تاشو

کریر به همراه بیس صندلی ماشین بچه

دارای پنجره توری شکل در سایبان جهت جریان هوا

قابلیت جابجایی صندلی کالسکه رو به مادر و پشت به مادر

پاک کردن