سرویس خواب هفت تکه Rose Born طرح BEAR &KITE

  • استفاده از مواد مرغوب
  • پارچه مخمل ولبوآ
  • قابل شستشو با ماشین لباسشویی