سرویس خواب هفت تکه Rose Born طرح STAR GAME-BLUE

  • استفاده از مواد مرغوب
  • پارچه مخمل ولبوآ
  • قابل شستشو با ماشین لباسشویی