شورت آموزشی

مشاهده همه 5 نتیجه

شورت آموزشی برای کودکان طراحی شده به گونه‌ای که پوست حساس نوزاد و کودک را ناراحت نمی‌کند.

کاربرد اصلی شورت آموزشی کودک زمانی است که کودک شما به سنی رسیده که باید پوشک را کم کم کنار بگذرد. اما مساله این است که شما نگرانید که کودک به شما نگوید دستشویی دارد و خودش را خیس کند. شورت آموزشی از طرفی رنگارنگ و شاد است و از طرفی چون همان حس پوشک را برای شما ندارد، فراموش نمی‌کنید که کودک شما تازه اول راه است.

البته اگر به هر دلیل فراموش کردید یا کودک به شما تذکر نداد، این شورت مانع از پس دادن می‌شود و لباس نوزاد و اطراف را کثیف نمی‌کند.