صندلی ماشین ایون فلو پلاتنیوم evenflo Platinum SafeMax

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان

جای لیوان در هر دو طرف صندلی

قابلیت نصب رو به مادر و پشت به مادر

قابلیت نصب توسط کمربند ایمنی ماشین

پاک کردن