صندلی ماشین کولار اِبرتا Cullar Eberta

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

دارای ایزوفیکس

تحمل وزن تا ۳۶ کیلوگرم

چهار وضعیت خوابیده و نشسته

صاف