صندلی ماشین کولار اِبرتا Cullar Eberta

۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان

دارای ایزوفیکس

تحمل وزن تا ۳۶ کیلوگرم

چهار وضعیت خوابیده و نشسته

پاک کردن