قاشق آموزشی فیلیپس اونت Philips Avent13Nc1026

طراحی این قاشق ها به گونه ای است که به محض گرم بودن بیش از حد غذا تغییر رنگ می دهد.

با دسته بلند

فاقد مواد شیمیایی مضر