مسواک انگشتی سلیکونی نوزاد ۱۳Nc1017

التیام دهنده لثه نوزاد در هنگام دندان درآوردن و تمیز کننده دندان کودک