پد سینه آنتی باکتریال

۹۵,۰۰۰ تومان

محتوی ۳۰ عدد پد

این پد تهیه شده از پارچه آنتی باکتریال از رشد هر گونه باکتری بر روی پوست سینه مادر جلوگیری می کند و از هر گونه حساسیت پوستی جلوگیری می کند.

سینه و سرسینه را در شرایط بهداشتی  قرار می گیرد و به بهبود سر سینه کمک می کند.