پیمانه و جای شیر خشک ریکانگ Rikang 13Nc1116

پیمانه و جای شیر خشک جهت حمل آسان ریکانگ Rikang سه طبقه.
با قابلیت شست‌وشوی آسان و فاقد BPA