کالسکه جیکل کولز Kols

ترمز به وسیله یک پا

جای پای قابل تنظیم

سایبان بزرگ و تاشو

دارای سینی غذا با قابلیت جداسازی

سازگار با صندلی ماشین جیکل ریکسا

قفل خودکار بعد از جمع کردن کالسکه

دارای پنجره پلاستیکی شفاف در سایبان