کتابچه پولیشی نوزاد مارک JJOVCE 13Nc1132 داستان سگ

۰ تومان

مهارتهایی که افزایش می دهد عبارتند از:
تشخیص رنگها
چابکی دست ها
هماهنگی دست ها و چشم ها
تشخیص صداها
لمس کردن و افزایش مهارت گرفتن
افزایش قوه ی تخیل

در انبار موجود نمی باشد