کتابچه پولیشی نوزاد مارک JJOVCE 13Nc1130 داستان میمون

۸۷,۰۰۰ تومان

مهارتهایی که افزایش می دهد عبارتند از:
تشخیص رنگها
چابکی دست ها
هماهنگی دست ها و چشم ها
تشخیص صداها
لمس کردن و افزایش مهارت گرفتن
افزایش قوه ی تخیل