پیشبند تک

۲۴,۰۰۰ تومان

  • مخملی
  • به دلیل حالت چرمی نایلونی محصول ضد آب بوده و آب در آن نفوذ نمی کند